Handvatten

Om leren leren te ondersteunen met coaching, kun je gebruik maken van verschillende handvatten.
Deze zijn alle bedoeld voor coaching van volwassen leerders.

Selecteer één handvat dat bij je past of probeer er meteen een paar tegelijk uit…

Selectie van leerdoelen

NT2-leerdoelen.org is een website met een uitgebreide lijst met mogelijke functionele (taal)leerdoelen voor volwassen Nt2 leerders. Begeleiders kunnen op de website terecht voor inspiratie en advies over het bieden van maatwerk aan hun leerders. De leerdoelen zijn verdeeld over verschillende leefdomeinen die je – met leerders – kunt selecteren en er is een begeleidersdeel met tips, voorbeelden en materiaal.

Collage of a saw

Coaching in groepen

24 werkvormen voor groepscoaching
De werkvormen voor groepscoaching zijn ontwikkeld om de kracht van leren leren door coaching en het leren in groepen te verbinden. Wil je verkennen wat dat leren leren door coaching teweeg brengt? De werkvormen bieden een laagdrempelige manier om mee te starten. In de pdf vind je ook een informatieve inleiding over coaching in groepen.

Collage of a file

Weekplan

Het Weekplan helpt leerders hun acties te benoemen en vervolgens te plannen in de komende week en te evalueren.

Er is een beknopte versie die zowel in NT1, NT2, rekenen en digitale vaardigheden gebruikt kan worden.

Collage of a cutter

Gespreksleidraad schaalvragen

Deze gespreksleidraad helpt je om met je leerders een concreet gesprek voeren over hun leerdoelen en hen zelf na te laten denken over kleine stappen die zij kunnen zetten.

Collage of a wrench

Observatie competenties autonoom leren

Hoe ontwikkelen je leerders zich in het proces van leren leren? Als je dit instrument systematisch gebruikt om je leerders te observeren, krijg je zicht op hun voortgang. Je observaties kun je weer gebruiken bij de begeleidingsgesprekken met je cursisten. Vooral leuk om hun vooruitgang expliciet te benoemen.

Collage of tongs

Checklist Digitale vaardigheden

Met hulp van de Checklist Digitale Vaardigheden kunnen leerders aangeven wat ze al kunnen en wat ze graag nog willen leren. Je kunt de checklist inzetten bij individuele cursisten (eventueel als gespreksleidraad) of plenair inzetten om met de groep leerders de mogelijkheden te bespreken en samen te selecteren waaraan gewerkt gaat worden.

Collage of a hammer

Checklist coachcompetenties

Hoe zit het met jouw coachcompetenties? Op basis van het Raamwerk docentcompetenties Basisvaardigheden is een checklist samengesteld voor coachingsvaardigheden. Je kunt aan de hand van de checklist je eigen vaardigheden inschatten en desgewenst je leerproces monitoren.

Collage of a cutter