Trainingen

Hopelijk krijg je de smaak te pakken om leerders met coaching te ondersteunen. We bieden verschillende manieren om ‘live’ bij te dragen aan de (verdere) ontwikkeling van je coachcompetenties. Kijk hieronder voor de mogelijkheden van dit moment.

Module Coaching (voor professionals)

Wil jij een coachende aanpak in je lessen implementeren? En wil je je er echt in bekwamen? Dan past de module coaching bij jou. De module maakt deel uit van de officiële Opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden. Wanneer  aan de afrondingseisen van de module is voldaan, ontvangt de deelnemer een deelcertificaat Module Coaching.

Aanbod Module Coaching Open inschrijving voorjaar 2021

Wanneer en waar:

De training bestaat uit drie hele dagen met een interval van twee à drie weken. We willen de module pas aanbieden, als we weer fysieke bijeenkomsten kunnen plannen.

Kosten: € 950.

Inhoud: De module bestaat uit drie bijeenkomsten van een dag. De totale studiebelasting van de module is 50 uur, verdeeld over bijeenkomsten, zelf- en groepsstudie en een eindopdracht. Daarnaast heb je minimaal 24 uur praktijk nodig.

Tijdens de training besteden we veel tijd aan het oefenen van je coachvaardigheden. Je onderzoekt je huidige aanpak en gaat na hoe die bijdraagt aan de ontwikkeling van leervaardigheden van leerders en hoe je die ontwikkeling kunt versterken. We gaan in op het stellen van haalbare doelen, het selecteren van bronnen en het monitoren en evalueren van vorderingen. Je krijgt steeds een kort theoretische input waarna we veel oefenen.

Aantal plaatsen: Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.

We kunnen de module ook in-company aanbieden. Neem ook daarvoor contact op.

Download het aanmeldingsformulier

Coachtraining voor vrijwilligers

Voor vrijwillige taalcoaches en digitaalcoaches in taalprojecten en bij bibliotheken kunnen wij een training verzorgen die deelnemers vertrouwd maakt met de basispricipes van leren leren door coaching. We bieden deze trainingen alleen in-company aan.

Neem contact op

Verrassend vond ik de manier waarop je je als begeleider kunt opstellen, door een luie en afwachtende houding aan te nemen en de deelnemer vooral zelf met oplossingen/ideeën te laten komen.'

Deelnemer

Contact opnemen kan via info@lerenlerendoorcoaching.nl