Coaching in beeld

Nieuwsgierig naar hoe leren leren door coaching er in de volwasseneneducatie eruit kan zien?

Om beginnende coaches een beeld te geven, hebben we beeldmateriaal gemaakt. Hieronder kun je verschillende fragmenten van coachgesprekken bekijken. De fragmenten geven samen een aardig beeld van de verschillende fasen van de begeleiding en de manier van werken van een coach.

Contact opnemen kan via info@lerenlerendoorcoaching.nl