Zelfstandig leren leren. Wat ervaren de leerders?

In Les 205 (2018) schreven wij over de ervaringen van de leerders in het project DOEN?!  (Tel mee met Taal).  Aan de pilots deden zowel NT1-leerders als NT2-leerders mee. Zij werden begeleid door professionele docenten in de rol van coach of door vrijwilligers in de rol van coach.

Download artikel

Zelfstandig werken aan geletterdheid: duurzame resultaten

In Vakwerk 10 schreven we over het project Autonomous Literacy Learners- Sustainable results (Erasmus+ en de G4). Je leest hier meer over het project.

Download artikel

Handleiding voor Coaches

In 2014 voerden wij ons eerste project uit rond coaching. Voor de pilots maakten wij een korte handleiding. De handleiding is heel geschikt als je een idee wilt krijgen van de basisprincipes.

Download artikel
Verdere inspiratiebronnen

DOEN?!

Met hulp van Tel mee met Taalsubsidie DOEN?! (Digitale Overheid en NU?!) experimenteerden we met coachende begeleiding bij leerdoelen digitale vaardigheden.

Dat leverde ondere andere de filmpjes op, die in deze website onder In Beeld te vinden zijn. Alle producten van het project en het verslag van het pilots en de resultaten staan op een aparte projectpagina op de ITTA-website.

Ga naar website

Autonomous Literacy learners: Sustainable results (ALL-SR)

Een Internationaal project met Duitse en Engelse partners, waarin het coachend begeleiden van leren leren werd uitgedacht. De leerders waarmee we werkten waren tweede taalverwervers.

De website van het project biedt een schat aan informatie.

Ga naar website

European Flame

De website European Flame helpt taaldocenten bij het coachen en ondersteunen van hun studenten in het zelfstandig leren en oefenen van woordenschat. Het internationale project waar de website uit voortkwam werd gefinancierd door Grundtvig.

Ga naar website

Autonome woordenschatverwerving

Op basis van European Flame schreven Jan Strybol en Elwine Halewijn een artikel over autonome woordenschatverwerving voor een Vakwerkbundel van de BVNT2.

Download artikel

Contact opnemen kan via info@lerenlerendoorcoaching.nl